Резервации

План на стаите

Cloud-Rooms Ви предлага резервационен план с цветна схема, която Ви позволява веднага да разпознаете дали даден елемент от плана е предварителна резервация или потвърдена резервация, дали гостът се е регистрирал или отписал. В резервационния план също така можете да видите от пръв поглед какъв е статуса на дадена фактура като например дали същата ще бъде предадена на клиента при отписването му или ще бъде изпратена по електронна поща, дали вече е платена или фактурата липсва. Системата допълнително дава възможност за проверка на дадена резервация от второ лице и по този начин се минимизират грешките, допускани от служителите.

Чекиране и заетост

Списък с всички клиенти, които ще пристигнат, освобождават или остават. Списъкът включва и статус на фактурите и още много допълнителна информация, която ще Ви помогне лесно да управлявате Вашия хотел.

Booking Via Your Homepage

Cloud-Rooms includes in all packages an Internet Booking Engine (IBE) which can be used by your guests to book directly on your homepage. All bookings are free of commission.

Channel management

Управление на цените

В допълнение, освен определените стандартни цени за всяка категория стая, можете да дадете и специални цени и отстъпки за компании или отделни клиенти. Системата Ви позволява да дефинирате и различни цени за всеки ден от престоя.

Beethovenweg 9
2201 Gerasdorf bei Wien