Лесен хотелски мениджмънт

Функции

Функционалността и удовлетворението на клиентите са нашите приоритети. На разположение са всички основни и разширени функции. Можете да ограничите достъпа на всеки потребител с цел опростяване и рационализация на потребителския интерфейс и повишаване на сигурността.

По вътрешната система за комуникация можете да изпращате съобщения на всички или на единични потребители. Може да определите потребители, които да получават копие на всяко съобщение. Историята на съобщенията се пази повече от 10 години. Това позволява да се обменя информация между служителите по всяко време и навсякъде в писмена форма.
Системата позволява търсене на всякаква информация по зададен критерий – име на клиент или компания, номер на фактура, номер на резервация, дати и т.н.
Много хотели плащат ДДС върху туристическия данък, въпреки че не са задължени. Cloud-Rooms изготвя фактурите така, че върху туристическите такси не се начислява ДДС и по този начин в много от случаите се самофинансира само от спестяването на тези суми! При един средно голям хотел с 40 стаи всяка година се събират няколкостотин лева, платени в излишък.
Дневната информация съхранява важна информация за всички служители, която е видна и в чата.
Повечето системи изискват ИТ професионалист, за да се настроят и конфигурират. Cloud- Rooms Ви позволява да направите всичко сами в няколко лесни стъпки.
В плана за резервации с един поглед ще виждате не само заетостта на стаите, но също и важна допълнителна информация. Cloud-Rooms Ви позволява да редактирате информация за клиента или компанията, да промените настройките на самата резервация, да промените цени и да издадете фактура – в една единствена, удобна форма. Това означава, че няма да се налага да влизате в различни под менюта, за да правите редакции и ще спестите време.
Допълнително можете да дефинирате компания (или всякакъв тип организация) към всеки клиент. Клиентите могат да се групират по компании или организации за улеснение при издаване на фактури, за по-добра статистика или за предоставяне на преференциални условия и цени.
Към всяка резервация виждате и пълната информация за фактуриране. Имате възможност да въведете различни методи на плащане, да добавите допълнителни елементи към фактурата, да сторнирате, обединявате или разделяте фактури и мн. др. Цветната схема Ви позволява да разберете от пръв поглед дали фактурата е платена или не, дали същата трябва да се предаде лично на клиента или да му се изпрати по електронна поща.
Планът за заетост може да бъде свободно редактиран и съдържа броя на заети и освобождаващи се стаи всеки ден. Това ви помага да менажирате по-лесно почистването на стаите и да предвидите необходимия персонал за обслужване на гостите.
Планът за почистване е автоматично конфигуриран за всички необходими задачи по почистване на стаите. Обикновено мениджърът трябва само да назначи конкретен изпълнител, което става за секунди. Почистващият персонал получава само назначените към него задачи. Почистващият персонал може да добави и сигнализира за проблем или нужда от ремонт/подмяна на оборудване или вещ в дадена стая. Допълнително всеки служител може да добави вещ, нуждаеща се от ремонт във вътрешната система за комуникация.
Управлението на прането Ви позволява да проследите прането, което отива към външни подизпълнители.
Cloud-Rooms предлага лог с всяка извършена в системата операция. Това ви позволява да проследите кой какво е направил и кога. Кой е въвел резервацията? Кой е одобрил отстъпката? Кога е била почистена стаята? Кой е издал дадена фактура? Кога е възникнал даден проблем? Кой е променил данните на клиента?... Тази и много друга информация е достъпна с Cloud-Rooms!
Списък с всички клиенти, които ще пристигнат, освобождават или остават. Списъкът включва и статус на фактурите и още много допълнителна информация, която ще Ви помогне лесно да управлявате Вашия хотел.
Всички данни за Вашите клиенти се съхраняват в Cloud-Rooms и са лесно достъпни. Можете да дадете специални цени за даден клиент и да добавите коментари. Лесно можете да проследите историята на Вашите клиенти – данни за всички предишни посещения и статистики.
За всяка резервация имате в една единствена форма цялата необходима информация – детайли за резервацията с коментари, цени, елементи за фактуриране. Резервацията може лесно да бъде променена и да се премести към друга стая. А свободните стаи и нива на заетост удобно се виждат в общия изглед.
В допълнение, освен определените стандартни цени за всяка категория стая, можете да дадете и специални цени и отстъпки за компании или отделни клиенти. Системата Ви позволява да дефинирате и различни цени за всеки ден от престоя.
В Cloud-Rooms има различни нива на достъп, които могат да се дадат на потребителите на системата от администратора, включително и достъп само за преглед, без възможност за промени в програмата.
Автоматично генериране на дневна справка и месечен баланс. Неплатените фактури могат да се управляват отделно и имейли с фактури могат да се генерират лесно.
Системата позволява много и различни статистики, включително и такава необходима за изпращане към МВР и общината.
В допълнение към управлението на прането имате възможност да управлявате и артикулите в минибара.
In addition to the laundry management there it is also possible to manage a minibar with Cloud-Rooms.
Room categories can be defined freely.
Reports and data may be downloaded anytime.
Cloud-Rooms offers many statistics: Usage rate statistics, cleaning statistics, vacation statistics, and much more.
Prereservations can be entered that expire automatically after a given period.